Skitlite 2020

I nordvästra Skåne tar nu 11 kommuner och 3 renhållningsbolag täten för att få ner avfallet från hushållen. Fram till 2020 ska vi minska soporna från 500 till 320 kilo per person och år. Vi ska dessutom minska det felsorterade avfallet från 200 till 100 kilo per person och år. Vi har också som mål att halvera mängden farligt avfall och elavfall fram till 2020. En oerhört ambitiös satsning, som om vi lyckas kommer att placera oss i den absoluta världstoppen. Här kommer du att kunna följa oss på vägen dit.

Skitlite 2020

Under perioden 1975 till 2012 ökade mängden avfall med 69 procent (Avfall Sverige). Den här utvecklingen är i ett större perspektiv ohållbar. Hur människor konsumerar och genererar avfall är tämligen okänt. För att ta reda på mönster och samband har projektet gjort en studie bestående av tre delar. Del A bestod av att intervjua 45 hushåll kring deras konsumtion och avfallshantering. Del B av en enkät som besvarades av 1000 hushåll. Och Del C bestod av en pilotstudie med 6 hushåll för att testa teorierna om det går att uppnå målen avfallsmålen i sopsamarbete skåne nordväst.

Kontakt

För kontakt vänligen maila info[at]skitlite2020.se